Rozdzielnice stacyjne wnętrzowe RSWW

Dekorator
Rozdzielnica stacyjna wnętrzowa

Informacje – rozdzielnice stacyjne

Rozdzielnice stacyjne wnętrzowe służą do rozdziału i pomiaru energii elektrycznej bezpośrednio za transformatorem w stacjach wnętrzowych SN/nN mają zastosowanie wewnątrz stacji stacji SN, i są zasilane bezpośrednio z transformatora.

W górnej części rozdzielnicy znajduje się rozłącznik główny w dolej zaś odpływy na rozłącznikach listwowych. Rozdzielnica może zostać wyposażona w układ pomiarowy półpośredni przygotowany do montażu licznika energii elektrycznej oraz układ odczytu parametrów sieci np: napięć, częstotliwości, wartości prądów. Na specjalne życzenie klienta wykonujemy rozdzielnice z niestandardowym wyposażeniem i dowolnym gabarytem.


Zastosowania rozdzielnic

  • Wydzielone pomieszczenia stacji transformatorowych
  • Kontenerowe stacje transformatorowe z obsługą od zewnątrz i wewnątrz
  • Pomieszczenia nadzoru i obsługi

Warunki eksploatacji

  • Wewnątrz budynków
  • Bez dostępu osób postronnych

  • Możliwość wykonania rozdzielnic wg indywidualnych projektów
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • Możliwość wykonania dowolnych gabarytów dla rozdzielnic z obudową metalową

Podstawowe parametry

Montaż

Zgodność z normami

Przykładowe realizacje


Rozdzielnica stacyjna wnętrzowa typu RSWW-1, RSWW-2

Rozdzielnica stacyjna wnętrzowa typu RSWW-1, RSWW-2

Rozdzielnica stacyjna wnętrzowa typu RSWW-5

Rozdzielnica stacyjna wnętrzowa typu RSWW-5

Rozdzielnica stacyjna wnętrzowa typu RSWW-5

Rozdzielnica stacyjna wnętrzowa typu RSWW-5