Hannover Messe 2017


Hannover Messe 2017 – uczestnictwo firmy SAKS-POL z udziałem Funduszy Europejskich

Hannover Messe to największa wystawa przemysłowa na świecie, która w tym roku miała wymiar szczególny ze względu na uczestnictwo w niej Polski jako kraju partnerskiego. W tym roku dzięki wsparciu Funduszy Europejskich firma SAKS-POL mogła zaprezeontować swoje produkty w tym szczególnym miejscu, gdzie odbyło się wiele interesujących spotkań i rozmów. Dziękujemy !