Polityka prywatności

Dekorator

Informacje związane z polityką prywatności-Ochrona danych osobowych (RODO)


Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. zwana w skrócie RODO.

Administratorem Danych jest:

SAKS – POL Sp. Jawna Słupno, ul. Ceglana 1105-250 Radzymin (powiat wołomiński, województwo mazowieckie) e-mail: sakspol@sakspol.pl telefon: 22 799 35 48

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą kontaktować się Państwo z:

Inspektor Ochrony Danych: iod@sakspol.pl

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które dobrowolnie Państwo podają w ramach korzystania z naszej strony internetowej, w szczególności:

Przetwarzamy również dane nie mające charakteru osobowego – przetwarzane w celach statystycznych bądź ulepszenia / ułatwienia korzystania z naszego serwisu:

Cel przetwarzania danych osobowych

Przekazywane przez Państwa dobrowolnie dane kontaktowe (w tym osobowe) poprzez adresy e-mail, lub formularze kontaktowe zamieszczone na naszych stronach przetwarzamy w następujących celach:

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Korespondencja e-mail oraz tradycyjna

Rekrutacja

Cel przetwarzania danych nieosobowych (pliki cookie, logi serwera)

Dane nieosobowe w postaci plików czy logów serwera przetwarzamy w celach:

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

Swoje dane podają nam Państwo dobrowolnie w poszczególnych przypadkach: jeśli chcą się Państwo skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy, bądź poprzez adres/adresy e-mail podane na naszej stronie.

Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym przepisami Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych innym podmiotom

W niektórych przypadkach możemy przekazać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim. W uzasadnionych przypadkach Odbiorcami Państwa danych będą:

Czas przetwarzania danych

Okres przechowywania danych zależy od celu ich przetwarzania. Może on również wynikać z przepisów gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres  3 miesięcy do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji. Po jej zakończeniu są niszczone. W przypadku, gdy kandydat do pracy wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w przyszłych rekrutacjach dane osobowe będą przechowywane do 1 miesiąca.

Prawa użytkownika strony internetowej

W każdej chwili przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez naszą firmę Państwa danych osobowych:

Jeżeli Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, mogą Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane te są niezbędne do świadczenia usługi), mogą Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

W celu skorzystania z poniższych praw należy skontaktować się z administratorem lub wyznaczonym inspektorem ochrony danych.

Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Aby cofnąć każdą zgodę udzieloną naszej firmie w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W tym celu wystarczy wysłać e-mail, lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.

Wolę cofnięcia zgody mogą Państwo wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości w formie pisemnej.